Профил на купувача Градска художествена галерия

Недко Аргиров Итинов (1.10.1956 - ?)

Работи абстрактна живопис.

Линков, Кр., "Пред огромната отговорност да съществуваме", в-к "Летературен глас" №76, 26.04.1987 г.; Василева, М., "Изложба на Недко Итинов и Борис Богданов", сп. "Изкуство", 1988 г., кн. 4, стр. 31-32.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия