Профил на купувача Градска художествена галерия

Станислав (Зефир) Димитров Доспевски (3.XII.1823 - 6.I.1878 г)

До 1864 г. живее в Самоков, а след това се установява в Пазарджик. Участва дейно в национално-освободителното движение, поддържа връзка с Васил Левски, Ангел Кънчев, Димитър Очщи и др. През 1877 г. е арестуван и затворен в Пловдив, а по-късно е откаран в Цариград, където умира. Един от най-видните представители на Самоковската художествена школа и един от основоположниците на българската светска живопис през втората половина на XIX век. Голяма част от творбите му се съхраняват в къща-музей "Станислав Доспевски" в Пазарджик

Захариев В. Станислав Доспевски. С., 1971 г. Блянова И. Станислав Доспевски в Петербургската академия. сп. "Изкуство" 1967 г. кн. 9


Градска художествена галерия