Профил на купувача Градска художествена галерия

Данаил Недев Дечев (20.08.1891 - 5.08.1962)

Един от най-значителните представители на пейзажния жанр в България.

Божков, Ат., "Данаил Дечев", С., 1958 г.; Райнов, Б., "Данаил Дечев", С., 1972 г.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия