Профил на купувача Градска художествена галерия

Христо Крусев Станчев (1.VI.1870 - 4.IV.1950)

Член основател на Дружеството но южнобългарските художници, член на дружество "Родно изкуство" от 1937 г. и на СБХ от 1945 г. Работи фигурални композиции, портрети, натюрморти и илюстрации. Художник с ярко индивидуален почерк, характерен с постижения в проблемите на колорита, светлосянката и въздушната перспектива и композицията. В творчеството му намират отражение неговият хуманистичен и правдив мироглед.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия