Профил на купувача Градска художествена галерия

Иван Ангелов (18.04.1864 - 4.08.1924)

Учи вХудожественото приложно училище в Мюнхен през 1881 г. Специализира в Рим, 1888 - 1889. Чл. на Дружеството за поддържане на изкуството в България и на Съюза "Лада" от 1912 г. Дългогодишен преподавател в Рисувалното училище и професор в ДХА от 1900 до 1924 г. Работи предимно в областа на битовия жанр.

Марински, Лазар, "Иван Ангелов, 1864-1924, живот и творчество", С., 1959, стр. 98, 20 репрод.; Михалчева, Ирина, "Имена в българската живопис" (биогр. очерци), С., 1982, стр. 72, с репрод.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия