Профил на купувача Градска художествена галерия

Георги Данчов (27.07.1846 - 19.01.1908)

През 1865 г. постъпва в литографското ателие на Исарион в Цариград. След Освобождението се установява в Пловдив. Близък съратник на Левски и обществен деец. Работи в областта на монументалната живопис, иконописта, кавалетната живопис, литографията и фотографията. Един от основателите на българската светска живопис. Оставил богато творческо наследство заедно с портретите на видни революционери и общественици от времето на Българското Възраждане.


Градска художествена галерия